Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Portal świadczeniodawcy - informacje

ilość wiadomości: 21
Komunikat nr 91/2010 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie weryfikacji świadczeń wykonanych w 2009 roku
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmiany funkcjonalności w Portalu Świadczeniodawcy dotyczącej numerów rachunków bankowych
Załącznik do komunikatu dla świadczeniodawców w sprawie zmiany funkcjonalności w Portalu Świadczeniodawcy dotyczącej numerów rachunków bankowych - "Wniosek apteki o wpisanie w systemie informatycznym NFZ…
Instrukcja nr 1 - jak uzyskać dostęp do Portalu?
Komunikat dla aptek dotyczący dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
Instrukcja nr 2 - jak sprawozdawać dane z apteki?
Portal Narodowego Funduszu Zdrowia - wnioski o odblokowanie i o zawieszenie konta
Zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia
Komunikat w sprawie zgłaszania zmian do umów na 2009 rok wraz z dokumentacją użytkownika "Aneksowanie umów z wykorzystaniem portalu"
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika sprzętu W związku ze zgłaszanymi telefonicznie problemami ze znalezieniem sprzętu w słowniku dostępnym w Portalu Potencjału, do niniejszego komunikatu…
ilość wiadomości: 21