Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 23/2024 dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, w rodzajach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza

29.05.2024

Informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy w module: Pliki udostępnione przez OW → Pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane będą sukcesywnie zamieszczane propozycje planów rzeczowo-finansowych na II półrocze 2024 r. dla podmiotów realizujących umowy
w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz w rodzajach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza.

Okres finansowania umów w przedstawionych Państwu propozycjach planów rzeczowo-finansowych to II półrocze 2024 r. miesiące lipiec-grudzień.

Aby uzgodnić kwotę zobowiązania umowy na II półrocze 2024 należy:

  1. Pobrać z Portalu Świadczeniodawcy z modułu Pliki udostępnione przez OW → Pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane propozycję planu rzeczowo-finansowego
    na rok 2024, a następnie wydrukować i opatrzyć pieczęcią oraz czytelnym podpisem lub podpisem kwalifikowanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.

Proszę nie ingerować w treść propozycji planów rzeczowo-finansowych, gdyż ustalenia dokonane w oparciu o zmodyfikowane plany nie będą wiążące.

  1. Pobrać dołączone do niniejszego komunikatu oświadczenie o aktualizacji potencjału
    i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających
    z aktualnych przepisów (załącznik nr 2). Następnie należy wpisać zakresy świadczeń objęte umową wraz z datami okresu finansowania (jak wyżej) oraz opatrzyć pieczęcią oraz czytelnym podpisem lub podpisem kwalifikowanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.
  2. Pobrać dołączone do niniejszego komunikatu oświadczenie o niewystępowaniu przeszkody dla zawarcia umowy, o jakiej mowa w art. 132 ust. 3 oraz art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (załącznik nr 3), a następnie wydrukować i opatrzyć pieczęcią oraz czytelnym podpisem lub odpisem kwalifikowanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy.
  3. Dostarczyć w terminie do 14.06.2024 r. do Śląskiego OW NFZ w Katowicach na adres: ul. S. Kossutha 13, 40-844 Katowice zaakceptowane propozycje planów rzeczowo-finansowych wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 i nr 3).

 

 

Źródło: I Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Kontraktowania Świadczeń w Rehabilitacji, Psychiatrii i ŚOK

 

Pliki do pobrania:

Komunikat 23/2024 dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, w rodzajach opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza

Wszystkie aktualności