Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat 38/2023 w sprawie uzgodnienia kwoty zobowiązania w okresie X-XII 2023 r. dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne – programy lekowe

31.08.2023

Informujemy, że na Portalu Świadczeniodawcy w module: pliki udostępnione przez OW → pliki techniczne → Folder: pliki dedykowane będą zmieszczone propozycje planów rzeczowo – finansowych na rok 2023 dla umów w rodzaju leczenie szpitalne -  chemioterapia oraz leczenie szpitalne programy lekowe, których data obowiązywania upływa z dniem 31.12.2023 r.

Jednocześnie prosimy o pilne zapoznanie się z treścią komunikatu w sprawie sposobu  prawidłowego wypełnienia dokumentacji wymaganej dla uzgodnienia kwoty zobowiązania w okresie od października do grudnia 2023 r., który został  zamieszczony w Portalu Świadczeniodawcy.

 

Pliki do pobrania:

Komunikat 38/2023 w sprawie uzgodnienia kwoty zobowiązania w okresie X-XII 2023 r. dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia, leczenie szpitalne – programy lekowe

Wszystkie aktualności