Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 18/2021 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

31.03.2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego w przypadkach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych: 

 1. niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 2. niewydolność układu krążenia;
 3. stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
 4. inne (np. drgawki).

Zespół transportu medycznego realizuje świadczenia w stanach chorobowych wymienionych w pkt 1-4, co nie wyklucza transportu pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzeniem choroby zakaźnej, w tym w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Zakres świadczenia:

Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

 1. niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
 2. zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Personel w zespole transportu medycznego:

Świadczenie opieki zdrowotnej jest realizowane przez co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym pielęgniarkę systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
lub ratownika medycznego.  

W przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie. Lekarz może zastąpić pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w realizacji świadczeń lub być trzecią osobą realizującą świadczenie.

Wyposażenie zespołu transportu medycznego:

 • kardiomonitor odrębny lub w opcji defibrylatora,
 • pulsoksymetr odrębny lub w opcji defibrylatora,
 • urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi,
 • urządzenie do pomiaru temperatury ciała,
 • defibrylator z opcją: monitorowania, pulsoksymetrii, kardiowersji, stymulacji zewnętrznej,
 • zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),
 • pompa infuzyjna,
 • respirator transportowy,
 • ssak przenośny.

W przypadkach uzasadnionych medycznie dodatkowe wyposażenie wymagane podczas transportu sanitarnego zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecający świadczenie.

UWAGA 1

Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:

 • transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej (i z powrotem),
 • transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp. (i z powrotem),
 • transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

UWAGA 2

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.).

Źródło:

Wydział ds. Służb Mundurowych, Dział Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych, Ratownictwa Medycznego oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
– 32 735 16 51, 32 735 05 44, 32 735 19 87, 32 735 18 19, 32 735 18 13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 18/2021 dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego

Zespoły transportu medycznego w województwie śląskim od dnia 01 kwietnia 2020 r.

Wszystkie aktualności