logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 43/2020 dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania danych o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką

17.07.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z zapisami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1532) proces zbierania i przetwarzania informacji o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3, oraz zbiorczo kwoty niezbędnej do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozpocznie się na nowo wg. stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Wobec powyższego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt.1 ww. ustawy świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazania do Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem serwisów internetowych informacji, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku o liczbie lekarzy specjalistów objętych podwyżką w terminie do 21 lipca 2020 roku.

Pliki do pobrania:

komunik-43-20-lek_spec1.pdf

Wszystkie aktualności