logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 42/2020 (wraz z załącznikiem) dla świadczeniodawców wyszczególnionych w załączniku w sprawie konieczności rozliczenia szablonów korygujących dotyczących roku 2019

16.07.2020

Śląski OW NFZ w Katowicach informuje, że wyszczególnieni w załączonym pliku świadczeniodawcy nie rozliczyli do dnia 13 lipca br. szablonów korygujących wygenerowanych do umów z roku 2019 – nie dostarczyli do Śląskiego OW NFZ wymaganych dokumentów finansowych.

W związku z powyższym do przedmiotowych szablonów należy sporządzić dokumenty korygujące i przesłać do Śląskiego OW do dnia 31 sierpnia br. W przypadku niedopełnienia powyższego Śląski OW NFZ wystawi noty korygujące i podejmie czynności windykacyjne mające na celu odzyskanie nienależnie przekazanych środków finansowych.

Telefony kontaktowe:

w sprawie błędów weryfikacji oraz szablonów z przyczyną korekty 02 – pozycja negatywnie zweryfikowana:

 • błędy związane ze zgonami lub uprawnieniami świadczeniobiorców – Dział Ewidencji Świadczeniobiorców: 32 735 15 46
 • pozostałe błędy – Dział Analiz i Monitorowania Świadczeń: 32 735 16 64, 32 735 16 65, 32 735 17 68, 32 735 17 62, 32 735 17 92, 32 735 18 44

w sprawie dokumentów korygujących:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 32 735 16 01, 32 735 15 99, 32 735 15 96, 32 735 18 23
 • Leczenie szpitalne: 32 735 15 04, 32 735 16 02, 32 735 16 48, 32 735 16 93
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 32 735 16 58, 32 735 15 08
 • Rehabilitacja lecznicza: 32 735 17 87, 32 735 16 85
 • Leczenie stomatologiczne: 32 735 15 97, 32 735 15 98, 32 735 18 59
 • Profilaktyczne Programy Zdrowotne: 32 735 15 87, 32 735 15 94
 • Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie: 32 735 15 87, 32 735 15 94
 • Świadczenia Pielęgnacyjno-Opiekuńcze: 32 735 18 58, 32 735 16 08
 • Opieka paliatywna i hospicyjna: 32 735 18 58, 32 735 16 08
 • Dokumenty dotyczące UE: 32 735 16 26, 32 735 16 25, 32 735 17 48, 32 735 15 67, 32 735 05 54, 32 735 17 65

Pliki do pobrania:

Załącznik do komunikatu

Wszystkie aktualności