logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat nr 58/2019 (wraz z załącznikami) dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w związku z przedłużeniem okresu obowiązywania umów

15.10.2019

W związku z prolongowaniem okresu obowiązywania umów Śląski OW NFZ w formie załączników do niniejszego komunikatu publikuje wzór oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów – załącznik 2 oraz oświadczenia o braku przeszkód dla realizacji umowy wynikających z przepisu z art. 132 ust. 3 oraz art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – załącznik 3.

Pliki do pobrania:

komunik-58-19-AOS_prolong_um.zip

Wszystkie aktualności