logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Druki do pobrania

12.12.2014
"INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW - prawa pacjentów posługujących się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Polski" - ulotka Śląskiego OW NFZ
 
04.01.2011
Zgody indywidualne - instrukcja dla świadczeniodawców
 
14.07.2009
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 21 roku życia w poradni/oddziale dziennym/oddziale stacjonarnym dla dzieci i młodzieży w ramach umów w rodzaju opieka…
 
03.07.2009
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 18 roku życia w poradni dla dzieci
 
18.06.2009
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2009
 
05.06.2009
Wzór wniosku o zgodę na leczenie pacjenta powyżej 18 roku życia w oddziale szpitalnym o profilu pediatrycznym
 
05.02.2008
Formularz rejestracyjny użytkownika Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP/SMPT)
 
05.07.2007
Wzór (oraz instrukcja wypełnienia) deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej