logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

O nas

Drukuj

Linki

Ministerstwo Zdrowia RP
http://www.mz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia
http://www.nfz.gov.pl/

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
http://www.csioz.gov.pl/

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
http://www.rpwdl.csioz.gov.pl

Naczelna Izba Lekarska
http://www.nil.org.pl/

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.nipip.pl/

Naczelna Izba Aptekarska
http://www.nia.org.pl/

Śląska Izba Lekarska
http://www.izba-lekarska.org.pl/

Beskidzka Izba Lekarska
http://www.bil.bielsko.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
http://oilczestochowa.pl

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
http://www.izbapiel.katowice.pl

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
http://www.boipip.org.pl/

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
http://www.oipip.czest.pl/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
http://wsse.katowice.pl/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl/

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
http://www.gov.pl/rpp

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
http://www.krwiodawstwo-katowice.pl/

Szybka Terapia Onkologiczna - strona Ministerstwa Zdrowia
http://pakietonkologiczny.gov.pl

Kodeks walki z rakiem
http://www.kodekswalkizrakiem.pl/

Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
http://www.stowarzyszenierannych.pl/