Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

22.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
22.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
26.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 26.10.2018 – zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu związania ofertą
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
26.10.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
02.11.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
02.11.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 2.11.2018 – pytania do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
07.11.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 7.11.2018 – odpowiedzi/zmiana treści SIWZ (w tym zmiana formularza oferta oraz formularza opis przedmiotu zamówienia), przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
07.11.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
16.11.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony - dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(zamówienie nr 17/pn/2018)
 
12.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(17/pn/2018)
 
19.12.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Śląski OW NFZ planuje przeprowadzić w roku finansowym 2019 cz. II (wydatki inwestycyjne)
 
11.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 1:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 2:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Projekt Budowlano-Wykonawczy cz. 3:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
Przedmiar robót:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
11.10.2018
STWIORB:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
29.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
19.11.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – wykonanie instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13
(15/pn/2018)
 
03.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – c.d SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
03.10.2018
Program Funkcjonalno-Użytkowy (rysunki) – c.d SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
05.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 04.10.2018 – zmiana treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
11.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 10.10.2018 – odpowiedź na wniosek Wykonawcy z dnia 08.10.2018
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
12.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 11.10.2018 – treść zapytania dotyczącego SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A)
(25/pn/2018)
 
22.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
27.11.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(25/pn/2018)
 
01.10.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
JEDZ pakiet I (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
04.10.2018
JEDZ pakiet II (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
24.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 24 października 2018 r. – treść zapytań dot. SIWZ wraz z wyjaśnieniami, zmiana treści SIWZ
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
24.10.2018
Formularz opis przedmiotu zamówienia pakiet II po zmianie
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
19.11.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
11.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – dostawa przełączników modularnych oraz przełączników z funkcją łączenia w stos (pakiet I oraz pakiet II)
(16/pn/2018)
 
26.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Projekt budowlany, w tym:
projekt wykonawczy branży architektury,
projekt wykonawczy branży konstrukcja,
projekt wykonawczy branża elektryczna,
projekt wykonawczy aranżacji wnętrz – lady,
projekt telewizji przemysłowej CCTV.
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Przedmiary robót
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym:
ST 00.00. Wymagania Ogólne – Roboty budowlane,
ST 00 Wymagania ogólne - Instalacje elektryczne,
ST ST-0 Wymagania ogólne
SST-1 Przygotowanie terenu pod budowę,
SST-1.1 Przygotowanie placu budowy,
SST-1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki elementów budowlanych,
SST-2.1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali,
SST-2.2 Betonowanie i zbrojenie konstrukcji.
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy nr 860 z dnia 16.08.2018 r. – pozwolenie na budowę w zakresie: rozbudowa budynku Delegatury o szyb windy od strony zachodniej, przebudowa budynku Delegatury w celu przystosowania dla obsługi osób niepełnosprawnych
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 80 z dnia 14.05.2018
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
26.09.2018
Opinia geotechniczna (kwiecień 2018) z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb wykonania szybu windy
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – przystosowanie budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
16.10.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – przystosowanie budynku delegatury Śląskiego OW NFZ przy ul. Czartoryskiego 28 w Częstochowie dla obsługi osób niepełnosprawnych
(22/pn/2018)
 
14.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
14.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
24.09.2018
Pismo do Wykonawców
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
24.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
02.10.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej dla obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
26.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW NFZ
(20/pn/2018)
 
13.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
13.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
21.09.2018
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert oraz wyjaśnienia – pismo do Wykonawców z dnia 21.09.2018:
– świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
21.09.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
28.09.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 28.09.2018 – treść zapytań, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące tytułu pisma zamieszczonego w dniu 21.09.18 na stronie internetowej Zamawiającego
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
05.10.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 05.10.2018 – przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
05.10.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
17.10.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
31.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – świadczenie usługi transmisji danych na potrzeby połączenia jednostek terenowych Śląskiego OW NFZ
(18/pn/2018)
 
12.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
12.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
24.09.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony - usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
11.10.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania w PAKIECIE I
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
11.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w PAKIECIE II:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
19.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w PAKIECIE III:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
19.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w PAKIECIE IV:
– przetarg nieograniczony – usługa serwisowania urządzeń Konica, Riso, Xerox oraz Kyocera
(14/pn/2018)
 
03.09.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Projekt budowlany/wykonawczy (dot. zadania nr 1)
Rysunki – od E1 do E7
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Projekt budowlany/wykonawczy (dot. zadania nr 1)
Obliczenia fotometryczne
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Projekt budowlany/wykonawczy (dot. zadania nr 1)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Przedmiar robót (dot. zadania nr 1)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Przedmiar robót (dot. zadania nr 2)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Rzuty kondygnacji (dot. zadania nr 2)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
03.09.2018
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. zadania nr 1 i zadania nr 2)
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
13.09.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 13.09.2018 – treść zapytań, wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
20.09.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)
 
15.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - modernizacja instalacji oświetlenia podstawowego w budynku A oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych w budynku B przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2018)