Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

30.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
30.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
30.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
03.10.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 03.10.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
10.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
29.10.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Śląskiego OW
(22/pn/2019)
 
26.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Zdjęcia z projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu (str.8 i str.9):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
26.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
15.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
29.10.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - zagospodarowanie terenu działki w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(20/pn/2019)
 
13.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
13.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
13.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
03.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
04.11.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – zakup i montaż instalacji 2 kpl. klimatyzatorów precyzyjnych w pomieszczeniu serwerowni na III kondygnacji w budynku A przy ul. Kossutha 13 w Katowicach
(13/pn/2019)
 
10.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul.Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
10.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
17.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 17.09.2019 – odpowiedź na wniosek o udostępnienie wersji edytowalnej SIWZ:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
17.09.2019
Formularze i oświadczenia w wersji edytowalnej - .doc:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
19.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 19.09.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
20.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 20.09.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
30.09.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
13.11.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na V i III kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(10/pn/2019)
 
02.09.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
04.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - .pdf:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
04.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - .doc:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
04.09.2019
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
09.09.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (formularze i oświadczenia) - .doc:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
26.09.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 26.09.2019 – wyjaśnienia do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
09.10.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
14.11.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa macierzy do składowania kopii zapasowych w Centrum Zapasowym
(9/pn/2019)
 
01.08.2019
Program Funkcjonalno-Użytkowy:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
01.08.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
01.08.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
19.08.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
05.09.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie karuzelowego systemu składowania dokumentów w budynku Śląskiego OW NFZ w Katowicach ul. Kossutha 13 (budynek A) – zakup 2 szt. urządzeń karuzelowego systemu składowania dokumentów
(14/pn/2019)
 
25.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
25.07.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
14.08.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
05.09.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana – utwardzenie nawierzchni przy parkingu wewnętrznym w Katowicach przy ul. Kossutha 13
(11/pn/2019)
 
11.07.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
11.07.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – cz. I:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
11.07.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – cz. II (dokumentacja projektowa, w tym przedmiary robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; decyzje oraz opinia geotechniczna):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
24.07.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 24.07.2019 r. – przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
24.07.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
12.08.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
24.09.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony – robota budowlana polegająca na przystosowaniu budynku delegatury w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28 dla osób niepełnosprawnych
(12/pn/2019)
 
28.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
28.05.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
04.06.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 04.06.2019 – odpowiedź na wniosek oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
04.06.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
06.06.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 06.06.2019 – odpowiedź w sprawie formy udostępniania SIWZ:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
12.06.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
05.07.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
18.07.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(8/us/2019)
 
09.05.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
09.05.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
17.05.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 17.05.2019 – pytania oraz wyjaśnienia do treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
17.05.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
28.05.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)
 
31.07.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa zestawów komputerowych
(6/pn/2019)