Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

19.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
 
19.01.2018
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
25.01.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienia do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
 
25.01.2018
Załącznik nr 1 – pytania
 
25.01.2018
Załącznik nr 2 – formularz: Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa - pakiet I
 
25.01.2018
Załącznik nr 3 – formularz: Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa - pakiet II
 
29.01.2018
Pismo do Wykonawców – przedłużenie terminu składania ofert
 
29.01.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienia do SIWZ
 
29.01.2018
Załącznik – pytania do SIWZ
 
01.02.2018
Informacja o złożonych ofertach
 
02.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
26.02.2018
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną o wartości mniejszej niż 750.000 euro
 
11.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
11.01.2018
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
17.01.2018
Pismo do Wykonawców z 17.01.2018 – treść zapytania wraz z odpowiedzią - zmiana treści formularza opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa (strona nr 7 po zmianie w załączeniu)
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
22.01.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
09.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(34/pn/2017)
 
20.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
20.12.2017
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
08.01.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 05.01.2018 r. – informacja dotycząca formy udostępniania SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
11.01.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
23.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – dostawa kart elektronicznych
(33/pn/2017)
 
19.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
– usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
19.12.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
– usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
28.12.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
28.12.2017
Pismo do Wykonawców – przedłużenie terminu składania ofert:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
04.01.2018
Pismo do Wykonawców – przedłużenie terminu składania ofert:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
04.01.2018
Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub innych informacji:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
04.01.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienia do SIWZ:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
04.01.2018
Załączniki do wyjaśnień do SIWZ:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
05.01.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienia do SIWZ:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
05.01.2018
Sprostowanie – ogłoszenie zmian lub innych informacji:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
09.01.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienia do SIWZ:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
09.01.2018
Załączniki do wyjaśnień do SIWZ (formularz Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa):
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
09.01.2018
Załączniki do wyjaśnień do SIWZ (zmienione strony wzorów umów):
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
09.01.2018
Załączniki do wyjaśnień do SIWZ (pytania Wykonawcy):
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
11.01.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– usługa społeczna – świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym
(28/us/2017)
 
12.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(31/pn/2017)
 
12.12.2017
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(31/pn/2017)
 
21.12.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(31/pn/2017)
 
04.01.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(31/pn/2017)
 
01.12.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(30/us/2017)
 
01.12.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(30/us/2017)
 
05.12.2017
Informacja o sprostowaniu omyłek:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(30/us/2017)
 
12.12.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(30/us/2017)
 
22.12.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(30/us/2017)
 
11.01.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
– usługa społeczna – potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(30/us/2017)
 
30.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(29/pn/2017)
 
30.11.2017
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(29/pn/2017)
 
05.12.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 05.12.2017 r. – treść wniosku Wykonawcy, wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ (do pisma załączono stronę nr 1 formularza opis przedmiotu zamówienia oznaczoną „po zmianie”):
- przetarg nieograniczony - dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(29/pn/2017)
 
12.12.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – dostawa i wdrożenie oprogramowania do archiwizacji i korelacji zdarzeń oraz świadczenie asysty technicznej
(29/pn/2017)
 
21.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017 - pakiet I i pakiet II)
 
22.11.2017
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017 - pakiet I i pakiet II)
 
22.11.2017
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) pakiet I w formacie XML:
- przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017 - pakiet I)
 
22.11.2017
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) pakiet II w formacie XML:
- przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017 - pakiet II)
 
19.12.2017
Pismo do Wykonawców z dnia 18.12.2017 r. – odpowiedzi na zapytania:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017 - pakiet I i pakiet II)
 
05.01.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017 – pakiet I i pakiet II)
 
13.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PAKIET I:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017)
 
16.02.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PAKIET II:
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017)
 
23.02.2018
Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej - PAKIET II:
- przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(27/pn/2017 - pakiet II)
 
08.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony – wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
08.11.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
08.11.2017
Program Funkcjonalno-Użytkowy:
- przetarg nieograniczony - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
27.11.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
15.12.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku A w Katowicach
(25/pn/2017)
 
06.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
11.10.2017
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
11.10.2017
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
25.10.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
25.10.2017
Zmieniony formularz opisu przedmiotu zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
09.11.2017
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
17.11.2017
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)
 
13.12.2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury do składowania danych
(21/pn/2017)