Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Zapytania ofertowe

ilość wiadomości: 20
15.12.2020

Ogłoszenie (wraz z załącznikami) o przetargu nieograniczonym (pisemnym) dot. sprzedaży samochodów osobowych oraz samojezdnego zestawu spalinowego (traktorek ogrodowy) będących składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

 
06.11.2019
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątkowych
 
08.07.2019
Ogłoszenie o publicznej, ustnej licytacji sprzedaży sprzętu komputerowego, będącego składnikiem majątku Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
08.07.2019
Wykaz sprzętu przeznaczonego do sprzedaży
 
06.05.2019
Konkurs
- wyposażenie i poprowadzenie punktu gastronomicznego w obiekcie Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13
 
08.11.2018
Ogłoszenie o I publicznej ustnej licytacji:
– sprzedaż służbowego samochodu osobowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
02.10.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– zapytanie o cenę – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
(21/c/2018)
 
19.10.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– zapytanie o cenę – dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
(21/c/2018)
 
25.04.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- zapytanie o cenę - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
(10/c/2018)
 
15.05.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- zapytanie o cenę - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych
(10/c/2018)
 
06.03.2018
Ogłoszenie o dialogu technicznym
 
06.03.2018
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o dialogu technicznym – określenie przedmiotu planowanego zamówienia
 
06.03.2018
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym – wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym
 
06.03.2018
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o dialogu technicznym – Ankieta
 
06.03.2018
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o dialogu technicznym – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
 
06.03.2018
Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego
 
09.03.2018
Pismo z dnia 8 marca 2018 roku – udostępnienie w wersji do edycji załącznika nr 2, załącznika nr 3 oraz załącznika nr 4 do Ogłoszenia o dialogu technicznym
 
09.03.2018
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o dialogu technicznym – wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym (wersja do edycji)
 
09.03.2018
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o dialogu technicznym – Ankieta (wersja do edycji)
 
09.03.2018
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o dialogu technicznym – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (wersja do edycji)
 
23.05.2018
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego
 
20.10.2017
Ogłoszenie o I publicznej ustnej licytacji:
- sprzedaż służbowego samochodu osobowego będącego składnikiem majątku trwałego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
 
21.09.2017
Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników majątkowych Śląskiego OW NFZ
 
ilość wiadomości: 20