Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

03.07.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
03.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
03.07.2018
Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – c.d. SIWZ
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
19.07.2018
Pismo do Wykonawców
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
30.07.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
24.08.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania na stronę internetową
– przetarg nieograniczony – zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na modernizacji instalacji klimatyzacji na IV kondygnacji budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kossutha 13 – budynek A
(12/pn/2018)
 
08.06.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
08.06.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
15.06.2018
Pismo do wykonawców – zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
15.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
20.06.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony - usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
29.06.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa transmisji danych pomiędzy siedzibą Śląskiego OW NFZ przy ul. Kossutha, Centrum zapasowym a delegaturami w okresie 24 miesięcy
(11/pn/2018)
 
24.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
24.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
05.06.2018
Pismo do Wykonawców
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
05.06.2018
Klauzula informacyjna art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
05.06.2018
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
06.06.2018
Pismo do Wykonawców - wyjaśnienia do SIWZ:
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.06.2018
Pismo do Wykonawców - treść zapytania, przedłużenie terminu składania ofert, zmiana strony nr 6 formularza oferty
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.06.2018
Strona nr 6 formularza oferty oznaczona „po zmianie”
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Pismo do Wykonawców – wyjaśnienie, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Formularz oferty po zmianie
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Formularz opis przedmiotu zamówienia po zmianie
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
15.06.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
25.06.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
21.08.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z załącznikiem:
– przetarg nieograniczony - dostawa depozytorów kluczy wraz z wdrożeniem
(2/pn/2018)
 
08.05.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
 
08.05.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
 
16.05.2018
Wyjaśnienia do SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
 
16.05.2018
Zmodyfikowany formularz opis przedmiotu zamówienia
 
16.05.2018
Zmodyfikowana druga strona formularza opis równoważności
 
22.05.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
22.06.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
16.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
19.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
19.04.2018
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
22.05.2018
Wyjaśnienia do SIWZ
- przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
22.05.2018
Zmieniony formularz opis przedmiotu zamówienia
- przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
22.05.2018
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
- przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
05.06.2018
Pismo do Wykonawców w sprawie RODO:
- przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
05.06.2018
Załączniki: klauzula informacyjna oraz wzór oświadczenia:
- przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
11.06.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
11.09.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – rozbudowa infrastruktury serwerowej
(6/pn/2018)
 
16.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
18.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
18.04.2018
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
16.05.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 16 maja 2018 roku - treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami, w tym zmiana treści wzoru umowy
– przetarg nieograniczony – rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
18.05.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 18 maja 2018 – treść wniosku (zapytania) dotyczącego SIWZ wraz z wyjaśnieniem
– przetarg nieograniczony – rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
25.05.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 25 maja 2018 – informacja dotycząca formy udostępniania SIWZ
– przetarg nieograniczony – rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
01.06.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony - Rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(zamówienie nr 7/pn/2018)
 
24.08.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
21.09.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (art.24aa ust.2 pzp):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanych przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przełączników rdzeniowych
(7/pn/2018)
 
10.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
10.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
13.04.2018
Wyjaśnienia do SIWZ:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
13.04.2018
Poprawiony formularz oferty:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
13.04.2018
Poprawiony wzór umowy:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
20.04.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
08.05.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa paliw płynnych do Śląskiego OW NFZ
(9/pn/2018)
 
05.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(5/us/2018)
 
05.04.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(5/us/2018)
 
24.04.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(5/us/2018)
 
03.07.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(5/us/2018)
 
17.07.2018
Informacja o udzieleniu zamówieniu na usługę społeczną o wartość mniejszej niż 750.000 euro:
- usługa społeczna - ochrona obiektów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(5/us/2018)
 
22.03.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
23.03.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
23.03.2018
JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) w formacie XML (załącznik do SIWZ):
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
23.04.2018
Pismo do Wykonawców z dnia 20.04.2018 – treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami, w tym zmiana formularza opis przedmiotu zamówienia:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
09.05.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
15.06.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - rozbudowa posiadanej przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ macierzy HP 3PAR
(4/pn/2018)
 
27.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
 
27.02.2018
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 
27.02.2018
Formularz opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja cenowa
 
12.03.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych
 
19.03.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- przetarg nieograniczony - dostawa kopert z logo NFZ oraz papieru firmowego
(3/pn/2018)