Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Przetargi

25.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
25.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
10.04.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
10.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(2/pn/2019)
 
06.03.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
06.03.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
15.03.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 15.03.2019 – pytania oraz wyjaśnienia (w tym zmiana) do treści SIWZ:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
21.03.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
05.04.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
– przetarg nieograniczony – zakup (dostawa) paliw płynnych przy użyciu kart paliwowych
(3/pn/2019)
 
15.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
15.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
22.02.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 21.02.2019 – pytanie oraz wyjaśnienie do SIWZ
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
26.02.2019
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
22.03.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – pomieszczenia Delegatur i SOU
(5/pn/2019)
 
11.02.2019
Ogłoszenie o zamówieniu:
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
11.02.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
14.02.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 14.02.2019 – informacja
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
21.02.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
08.03.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – dostawa materiałów biurowych
(1/pn/2019)
 
16.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
16.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
22.01.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 22.01.2019 r. – pytania oraz wyjaśnienia do SIWZ
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
25.01.2019
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
- przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
31.01.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania w pakiecie II
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
14.02.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pakiet I)
– przetarg nieograniczony – usługa sprzątania w obiektach Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
(28/pn/2018)
 
10.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
10.01.2019
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
21.01.2019
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
23.01.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – świadczenie wsparcia technicznego dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń i oprogramowania zabezpieczającego firewall
(30/pn/2018)
 
24.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
24.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
09.01.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 09.01.2019 r. – pytania, wyjaśnienia do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
09.01.2019
Informacja oraz oświadczenie dot. RODO:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
09.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
14.01.2019
Pismo do Wykonawców z dnia 14.01.2019 r. – pytania, wyjaśnienia do SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
14.01.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
18.01.2019
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
30.01.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
21.02.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (pakiety I, II oraz III)
(19/us/2018)
 
06.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
06.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
17.12.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
21.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
07.01.2019
Informacja o udzieleniu zamówienia:
- usługa społeczna - potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci
(26/us/2018)
 
03.12.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
03.12.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku Delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
11.12.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
27.12.2018
Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
02.01.2019
Informacja o unieważnieniu postępowania:
– przetarg nieograniczony – robota budowlana - prace remontowe na poddaszu i klatce schodowej budynku delegatury Śląskiego OW NFZ w Częstochowie przy ul. Czartoryskiego 28
(27/pn/2018)
 
26.11.2018
Ogłoszenie o zamówieniu
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
26.11.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
10.12.2018
Informacja zamieszczona na stronie internetowej na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)
 
19.12.2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
– przetarg nieograniczony – zakup komputerów przenośnych wraz z osprzętem
(29/pn/2018)