logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

RADAN-MED Sp. z o.o. Gliwice, ul. Basztowa 3 w zakresie świadczeń lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna oraz w zakresie świadczeń fizjoterapia ambulatoryjna

12.05.2020
Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 kwietnia 2020 roku Świadczeniodawca RADAN-MED Sp. z o.o., Gliwice, ul. Basztowa 3 na swój wniosek zakończy wykonywanie…

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno-Położnicza ul. Reymonta 60, 44-200 Rybnik – świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

08.05.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ginekologiczno – Położnicza w Rybniku zakończyła z dniem 30 kwietnia 2020 roku wykonywanie umowy o…

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FALMED” Sp. jawna ul. Krótka 40, Czechowice-Dziedzice – świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej

24.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FALMED” w Czechowicach-Dziedzicach zakończył z dniem 31 marca 2020 roku wykonywanie umowy o udzielanie…

NZOZ Prywatne Centrum Medyczne BIOZON, ul. Marii Dulcissimy Hoffman 7 w Świętochłowicach – świadczenia w zakresie otolaryngologii

24.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że na wniosek NZOZ Prywatne Centrum Medyczne BIOZON (Mirosław Daniluk) rozwiązana z dniem 31 marca 2020 roku została umowa…

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Aleja Wolności 29 - świadczenia w zakresie reumatologii

23.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dnia 24.09.2017 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w…

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31 - świadczenia w zakresie leczenie nerwic

16.04.2020
Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 29 lutego 2020 roku świadczeniodawca Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31 na swój wniosek zakończył…

NZOZ św. Pawła 11A - Dariusz Galus, ul. Św. Pawła 11a, Chorzów - świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla dorosłych

15.04.2020
Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 31 marca 2020 roku świadczeniodawca NZOZ św. Pawła 11A w Chorzowie, ul. Św. Pawła 11 na swój wniosek…

NZOZ Św. Pawła 11 A ul. Św. Pawła 11 a, Chorzów - świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc

14.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30.04.2020 r. świadczeniodawca NZOZ Św. Pawła 11 A ul. Św. Pawła 11 a, zakończy wykonywanie umowy o …

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. ul. Sanatoryjna 1, Ustroń – świadczenia w zakresie diabetologii

10.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A. w Ustroniu zakończyło z dniem 31 marca 2020 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń…

JSB-TUR Sp. z o.o., ul. Gustawa Morcinka 16 b, Skoczów - świadczenia w zakresie medycyny sportowej

01.04.2020
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że JSB-TUR Sp. z o.o. w Skoczowie zakończył z dniem 31 marca 2020 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń…