Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

02.11.2023

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji "Kompas" B. Tatrocka-Burzawa, E. Stachowiak, J. Albert, A. Płotek sp. j. (miejsce realizacji Będzin, ul. Modrzejowska 27) w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: leczenie środowiskowe

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 roku zostaje rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie…
31.10.2023

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – świadczenia w zakresie Oddziału Otorynolaryngologicznego, miejsce realizacji świadczeń: ul. Wincentego Lipa 2 w Rudzie Śląskiej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy w systemie…
25.10.2023

NZOZ Centrum Medyczne „Pod Orłem” s.c., 43-300 Bielsko Biała, ul. Bohaterów Warszawy 26 - w zakresie dermatologii i wenerologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że dniem 31.12.2023 r. NZOZ Centrum Medyczne „Pod Orłem” s.c., 43-300 Bielsko Biała, ul. Bohaterów Warszawy 26 zakończy wykonywanie…
23.10.2023

Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim (miejsce realizacji: Rydułtowy, ul. Plebiscytowa 47) – świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz preluksacji

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy…
20.10.2023

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego ul. Wawel 15,41-200 Sosnowiec – świadczenia w zakresie neurologii wyr. 4.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego., ul. Wawel 15, 41-200 Sosnowiec dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki…
11.10.2023

Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Jarosław Kleszczewski ul. Batalionów Chłopskich 10 w Pradłach - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii wyr. 1 i wyr. 2 oraz w zakresie neurologii wyr. 2

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Przychodnia Medycyny Rodzinnej i Specjalistycznej Jarosław Kleszczewski w Pradłach z dniem 30.09.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o…
11.10.2023

SANUS Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 45,42-200 Częstochowa - świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że SANUS Sp. z o.o., ul. Mikołaja Kopernika 45, 42-200 Częstochowa dniem 30.09.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie…
10.10.2023

Stomatologia Kawczyk, Świerklaniec, ul. Kościelna 1 w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku świadczeniodawca Stomatologia Kawczyk, Świerklaniec, ul. Kościelna 1 na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o…
05.10.2023

Lift-Med. II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Rybnik, ul. Cegielniana 14 w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

 Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 30 września 2023 roku świadczeniodawca Lift-Med. II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, Rybnik, ul. Cegielniana 14 na…
04.10.2023

INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA Alina Machalica-Cenciała, Jasienica, ul. Jasienica 845 w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku świadczeniodawca Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Alina Machalica-Cienciała, Jasienica ul. Jasienica 845 na swój wniosek zakończy…