Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Informacje o placówkach, które zakończyły wykonywanie świadczeń

25.01.2024

Komunikat 6/2024 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru położnej POZ w Barbara Gardyjas, Bolesław Gardyjas - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Feminae Sp.C. Opieka Położniczo-Pielęgniarska

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że z dniem 31.01.2024 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pro Feminae Sp.C. Opieka Położniczo-Pielęgniarska w Rybniku…
25.01.2024

Komunikat 7/2024 dla pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wyrmed" w Wyrach, ul. Tysiąclecia 5

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lutego 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez Niepubliczny Zakład Opieki…
25.01.2024

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach – świadczenia w zakresie Oddziału Otorynolaryngologicznego

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach z dniem 01.01.2024 r. kończy wykonywanie umowy w systemie podstawowego…
09.01.2024

Sylwia Dziemańczyk „PRIMA-DENT”, Katowice, ul. Radockiego 154/1 - świadczenia w zakresie ortodoncja dla dzieci i młodzieży

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 kwietnia 2024 roku świadczeniodawca Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Sylwia Dziemańczyk „PRIMA-DENT”, Katowice, ul. Radockiego 154/1, na swój wniosek…
03.01.2024

Komunikat 2/2024 dla pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Medycyny Rodzinnej Borowno Sp. z o.o. w Borownie Kolonii przy ul. Klonowej 10

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez Przychodnie Medycyny Rodzinnej…
03.01.2024

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, Bytom, ul. Małachowskiego 36 - świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 31 stycznia 2024 roku zostanie rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja…
03.01.2024

Komunikat 1/2024 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Gyncentrum Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 229

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez Gyncentrum Sp. z …
29.12.2023

NZOZ ABC Dentysta Katarzyna Dera, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5D/318 - świadczenia w zakresie ortodoncja dla dzieci i młodzieży

Śląski OW NFZ informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku świadczeniodawca NZOZ ABC Dentysta Katarzyna Dera, Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5D/318 na swój wniosek zakończy…
22.12.2023

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi (miejsce realizacji świadczeń: Będzin, ul. Małachowskiego 12) - świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej wyr. 3

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi z dniem 31.12.2023 r. zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki…
21.12.2023

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, (miejsce realizacji świadczeń ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra) w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2023 roku zostanie rozwiązana, na wniosek świadczeniodawcy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja…