Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Rada Śląskiego OW

W oddziałach wojewódzkich Funduszu działają rady oddziałów wojewódzkich Funduszu o charakterze opiniodawczo-nadzorczym. W skład rady oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzi dziewięciu członków będących ubezpieczonymi zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału wojewódzkiego Funduszu, powoływanych przez sejmik województwa.

Do zadań rady oddziału wojewódzkiego Funduszu należy:

 • opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;
 • monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;
 • monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;
 • kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;
 • występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;
 • dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 • występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.
Skład Rady Śląskiego OW NFZ:

Przewodniczący Rady Śląskiego OW NFZ:
Przemysław Gątarz

Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiego OW NFZ:
Teresa Zejma

Członkowie Rady Śląskiego OW NFZ:
Ilona Nawara-Malik
Marek Nowak
Jerzy Klimczak
Jacek Zając
Gabriela Kowalska
Jacek Kleszczewski
Henryk Michalik

Obserwatorzy uczestniczący w posiedzeniach Rady Śląskiego OW:

Okręgowa Rada Lekarska – Rafał Kiełkowski,
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych – Anna Janik,
Okręgowa Rada Aptekarska – Mikołaj Konstanty,
Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Rabsztyn,
Krajowa Izba Fizjoterapeutów – Jakub Giołbas.

Regulamin Rady Śląskiego OW NFZ
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ

24.06.2016
Porządek obrad XXVIII posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 24 czerwca 2016 r.
 
24.06.2016
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 25/IV/2016 r.
 
24.06.2016
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 26/IV/2016 r.
 
24.06.2016
Protokół nr 28/IV/2016 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 czerwca 2016 r.
 
03.06.2016
Porządek obrad XXVII posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 3 czerwca 2016 r.
 
03.06.2016
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 24/IV/2016 r.
 
03.06.2016
Protokół nr 27/IV/2016 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 3 czerwca 2016 r.
 
28.04.2016
Porządek obrad XXVI posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2016 r.
 
28.04.2016
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 23/IV/2016 r.
 
28.04.2016
Protokół nr 26/IV/2016 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 28 kwietnia 2016 r.
 
04.03.2016
Porządek obrad XXV posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 4 marca 2016 r.
 
04.03.2016
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 22/IV/2016 r.
 
04.03.2016
Protokół nr 25/IV/2016 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 4 marca 2016 r.
 
24.02.2016
Porządek obrad XXIV posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 24 lutego 2016 r.
 
24.02.2016
Protokół nr 24/IV/2016 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 lutego 2016 r.
 
12.01.2016
Porządek obrad XXIII posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 12 stycznia 2016 r.
 
12.01.2016
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 21/IV/2016 r.
 
12.01.2016
Plan pracy Rady Śląskiego OW NFZ na rok 2016
 
12.01.2016
Protokół nr 23/IV/2016 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 12 stycznia 2016 r.
 
26.11.2015
Porządek obrad XXII posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 26 listopada 2015 r.
 
26.11.2015
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 19/IV/2015 r.
 
26.11.2015
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 20/IV/2015 r.
 
26.11.2015
Protokół nr 22/IV/2015 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 26 listopada 2015 r.
 
09.09.2015
Porządek obrad XXI posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 9 września 2015 r.
 
09.09.2015
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 18/IV/2015 r.
 
09.09.2015
Protokół nr 21/IV/2015 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 9 września 2015 r.
 
24.06.2015
Porządek obrad XX posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
 
24.06.2015
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 17/IV/2015 r.
 
24.06.2015
Protokół nr 20/IV/2015 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 24 czerwca 2015 r.
 
02.06.2015
Porządek obrad XIX posiedzenia Rady IV Kadencji Śląskiego OW NFZ w Katowicach w dniu 2 czerwca 2015 r.
 
02.06.2015
Uchwała Rady Śląskiego OW NFZ nr 16/IV/2015 r.
 
02.06.2015
Protokół nr 19/IV/2015 z posiedzenia Rady IV kadencji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 2 czerwca 2015 r.