Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

Kontakt z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej Śląskiego OW NFZ

Śląski OW NFZ
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice

Refundacja kosztów leczenia poniesionych w krajach UE/EFTA

Tel. 32/ 735 05 25, 32/735 05 10
Fax 32/ 735 17 29, 32/ 735 16 43

Planowe leczenia poza granicami kraju – formularz E112/S2

Tel. 32/ 735 16 73
Fax 32/ 735 17 29, 32/ 735 16 43

Transport ekonomiczny z innych krajów UE/EFTA do Polski

Tel. 32/ 735 16 73
Fax 32/ 735 17 29, 32/ 735 16 43

Rozliczanie świadczeń udzielonych pacjentom z krajów UE/EFTA

Tel. 32/ 735 17 65, 32/ 735 16 26,
Fax 32/ 735 17 29, 32/ 735 16 43

Formularz E123/DA1

Tel. 32/ 735 19 31
Fax 32/ 735 17 29, 32/ 735 16 43