logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Uzdrowiska

Kto nie powinien jechać do uzdrowiska

Przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej stanowią:

 1. stan chorobowy, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
 2. choroba zakaźna w fazie ostrej;
 3. ciąża i połóg;
 4. czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
  1. 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
  2. 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych
   - od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii, z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

Powyżej podano ogólne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego; szczegółowe dla poszczególnych profili schorzeń są wymienione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 12.14).