logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych

Świadczenia rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach stacjonarnych udzielane są świadczeniobiorcom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc.
Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane przez lekarza oddziału:

 • pulmonologicznego;
 • gruźlicy i chorób płuc;
 • chirurgii klatki piersiowej;
 • kardiologicznego;
 • laryngologicznego;
 • chorób wewnętrznych;
 • alergologicznego;
 • onkologicznego;
 • pediatrycznego - w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego.

Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane także przez lekarza poradni:

 • gruźlicy płuc i chorób płuc,
 • rehabilitacyjnej
 • alergologicznej
 • chirurgii klatki piersiowej.

Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.