logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale dziennym

Jest to kompleksowa i wielospecjalistyczna opieka diagnostyczno-terapeutyczna dla osób z uszkodzonym narządem słuchu.
Skierowanie wystawione jest przez lekarza oddziału lub poradni:

  • otolaryngologicznej;
  • otolaryngologicznej dziecięcej
  • audiologii i foniatry
  • audiologicznej
  • foniatrycznej
  • neurologicznej
  • rehabilitacyjnej

Czas trwania rehabilitacji słuchu i mowy wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni kalendarzowych.
W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.