logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja w warunkach domowych

Przeznaczona jest dla pacjenta, który ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do placówki rehabilitacyjnej.
Rehabilitacja w warunkach domowych udzielana jest w miejscu zamieszkania lub przebywania świadczeniobiorcy.
Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisana umowę z NFZ, termin wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady lekarskiej w warunkach domowych, zabiegów. Czas rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemna zgoda dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
Świadczenia te nie mogą jednoczasowo być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.