logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

  • do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
Pacjenci po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych w grupach, którzy wymagający kontynuacji rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.