logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja neurologiczna

Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla wszystkich pacjentów, bez względu na wiek ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

W związku z wprowadzeniem systemu rozliczeń w ramach JGP (jednorodnych grup pacjentów) zostały wprowadzone zmiany w zakresie realizacji świadczeń i czasu trwania rehabilitacji neurologicznej.
Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń:

 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe
 • rehabilitacja neurologiczna przewlekła
 • rehabilitacja neurologiczna dziecięca

Warunki przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacji neurologicznej (stacjonarnej)
W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej (pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych):

 • przyjęcie na podstawie skierowania z oddziału lub kliniki:
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • neurologii,
  • neurochirurgii,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • ortopedii i traumatologii,
  • chorób zakaźnych,
  • chorób wewnętrznych,
  • pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej

lub

 • przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej:
  • rehabilitacyjnej,
  • neurologicznej,
  • neurochirurgicznej,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • urazowo-ortopedycznej.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej:

 • przyjęcie na podstawie skierowania z oddziału:
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • neonatologii,
  • neurologii
  • neurochirurgii,
  • ortopedii i traumatologii,
  • chirurgii dziecięcej,
  • chorób zakaźnych,
  • pediatrii

lub

 • przyjęcie na podstawie skierowania z poradni specjalistycznej:
  • neurologicznej,
  • neonatologicznej,
  • neurochirurgicznej,
  • urazowo-ortopedycznej,
  • chirurgii dziecięcej,
  • rehabilitacyjnej,
  • pediatrii.