logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Położna POZ

Sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną poprzez:

  • wizyty patronażowe u dziecka do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobiety w okresie połogu,
  • wizyty profilaktyczne na rzecz populacji objętej opieką,
  • edukację przedporodową dla kobiet w ciąży,
  • opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno – ginekologicznej,
  • wykonywanie pobrania materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
    w Programie profilaktyki raka szyjki macicy (tylko w przypadku posiadanych przez położną kwalifikacji).

Położna opracowuje plan edukacji przedporodowej a następnie prowadzi na jego podstawie edukację kobiet w ciąży (także w ciąży wysokiego ryzyka), przygotowując je praktycznie i teoretyczne do odbycia porodu i połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

Począwszy od 21. do 31. tygodnia ciąży sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się raz w tygodniu, a od 32. aż do rozwiązania – nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Po porodzie położna opiekuje się noworodkiem do ukończenia drugiego miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, przeprowadzając w tym czasie 4 do 6 wizyt patronażowych.

Realizowana w formie wizyt domowych pooperacyjna opieka pielęgnacyjna nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej może trwać od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.