logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną począwszy od oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkól dla dorosłych.

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej, w tym prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku.