Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Komunikaty dla pacjentów

13.03.2020

Informacja w sprawie możliwości załatwiania korespondencyjnie lub przez Internet

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z oddziałami wojewódzkimi i delegaturami NFZ. Wszystkie usługi oferowane…
13.03.2020

Informacja w sprawie leczenia planowanego - formularz E112/S2<br /> Information on planned treatment - E112/S2 form

Jeżeli otrzymałeś zgodę – decyzję Prezesa NFZ na podstawie art. 42 j ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019…
02.03.2020

Komunikat nr 22/2020 w sprawie przeniesienia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z ul. PCK 7 na ul. Bialską 104/118

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że od dnia 2 marca 2020 r. od godziny 18:00 świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej…
01.03.2020

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? - Spot informacyjny

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.
19.02.2020

Komunikat nr 20/2020 w sprawie pobierania opłat za wystawianie zaświadczeń lekarskich dla osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania świadczenia uzupełniającego „500 +”

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z nowelizacją art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki…
21.01.2020

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale…
10.01.2020

Bezpieczne ferie za granicą? Koniecznie zabierz ze sobą EKUZ! Co to jest i do czego służy EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem uprawniającym do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w państwach członkowskich UE/EFTA...
06.12.2019

Komunikat nr 71/2019 w sprawie zmian w sposobie wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz…
17.10.2019

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 października 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale…
17.07.2019

Informacja dotycząca wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale…