Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat 19/2024 dla Pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Centrum Diagnostyki Medycznej Endoscopica Zbigniew Rok w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 102

08.04.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 czerwca 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NZOZ Centrum Diagnostyki Medycznej Endoscopica Zbigniew Rok w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 102 będą udzielane przez NZOZ Centrum Diagnostyki Medycznej Endoscopica Zbigniew Rok w Zawierciu, ul. Widok 11. 

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ Centrum Diagnostyki Medycznej Endoscopica Zbigniew Rok w Ogrodzieńcu pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna:

art. 3531 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610
z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

Komunikat 19/2024 dla Pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Centrum Diagnostyki Medycznej Endoscopica Zbigniew Rok w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki 102

Wszystkie aktualności