Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat 18/2024 dla Pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medyczne EUCOR s.c. w Skoczowie przy Al. Jana Pawła II 1B

29.03.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 kwietnia 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez Centrum Medyczne EUCOR s.c. w Skoczowie przy Al. Jana Pawła II 1B  będą udzielane przez Agape Med. Sp. z o.o. w Skoczowie przy Al. Jana Pawła II 1B.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. Centrum Medyczne EUCOR s.c. w Skoczowie pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2527).

 

 

 

 

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych,

kontakt telefoniczny: (32) 735 15 50

Pliki do pobrania:

Komunikat 18/2024 dla Świadczeniobiorców którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Centrum Medyczne EUCOR s.c. w Skoczowie przy Al. Jana Pawła II 1B

Wszystkie aktualności