Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat 7/2024 dla pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wyrmed" w Wyrach, ul. Tysiąclecia 5

25.01.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lutego 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wyrmed" w Wyrach, ul. Tysiąclecia 5 będą udzielane przez NZOZ DOBROWOLSCY Sp. z o.o. w Wyrach, ul. Zwycięstwa 12, miejsce wykonywania świadczeń - Wyry, ul. Tysiąclecia 5.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wyrmed" w Wyrach pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2527).

 

Pliki do pobrania:

Komunikat 7/2024 dla Świadczeniobiorców którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Wyrmed" w Wyrach, ul. Tysiąclecia 5

Wszystkie aktualności