Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku

22.01.2024

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22 stycznia 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7767,85 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 85/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2024 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9 % podstawy wynosi miesięcznie 699,11 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 11/100).

Wszystkie aktualności