Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat 1/2024 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Gyncentrum Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 229.

03.01.2024

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez Gyncentrum Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 229 będą udzielane przez Śląskie Centrum Zdrowia Kobiety Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 229.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. Gyncentrum Sp. z o.o. w Katowicach pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t. j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2527).

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych, kontakt telefoniczny: (32) 735 18 15

Pliki do pobrania:

Komunikat 1/2024 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Gyncentrum Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 229.

Wszystkie aktualności