Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 62/2023 dla pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru do pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej do NINY KROMY w Katowicach, ul. Kijowska 55/68

12.12.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez NINE KROME w Katowicach, ul. Kijowska 55/68 będą udzielane przez YOU CLINIC RABSTEIN Spółka Jawna w Katowicach przy ul. Kłodnickiej 10.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NINA KROMA w Katowicach pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t. j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2527).

 

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń w POZ i Profilaktycznych Programach Zdrowotnych - 32 735 18 15

Wszystkie aktualności