Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 7/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

31.01.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od 1 lutego 2023 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7 w Jastrzębiu-Zdroju będą udzielane przez NZOZ Ośrodek Zdrowia  J. i L. Rybak Spółka Jawna przy ulicach J. Kusocińskiego  23A oraz Komuny Paryskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna:

art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050)

 

Wszystkie aktualności