Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 2/2023 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej w ARUZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu, ul. Konstytucji 43

18.01.2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lutego 2023 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez ARUZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu, ul. Konstytucji 43 będą udzielane przez Marcjan Latos w Bytomiu przy ul. Konstytucji 43.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. ARUZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu pozostają ważne, przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

Wszystkie aktualności