Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

20.10.2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6739,42 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 42/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za październik, listopad i grudzień 2022 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 606,55 zł (słownie: sześćset sześć złotych i 55/100).

Wszystkie aktualności