Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 53/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza i pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ Rodzina lek. med. Irena Fuss w Bielsku-Białej przy ul. Powstańców Śląskich 6

28.07.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w NZOZ Rodzina lek. med. Irena Fuss w Bielsku-Białej przy ul. Powstańców 6 będą udzielane przez „Biel-Med.” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przy ul. Kustronia 40 A.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ Rodzina lek. med. Irena Fuss w Bielsku-Białej przy ul. Powstańców 6 pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna:

art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

Wszystkie aktualności