Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 52/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ATUT Grzegorz Drabek w Porębie, ul. ks. Fr. Pędzicha 29

27.07.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w NZOZ ATUT Grzegorz Drabek w Porębie, ul. ks. Fr. Pędzicha 29 będą udzielane przez NZOZ ATUT Spółka z o.o. w Katowicach w Poradni w Katowicach przy ul. Wiosny Ludów 19A/2A oraz w Poradni w Dąbrowie Górniczej przy ul. Janusza Korczaka 5a.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ ATUT Grzegorz Drabek pozostają ważne przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

Wszystkie aktualności