Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 50/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza POZ w CENTRUM Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” Sp. z o.o. i KATO Sp. z o.o. (dawniej: CENTRUM Jacek Cyrzyk i Bogdan Pindel Sp. J.)

21.07.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w CENTRUM Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” Sp. z o.o. i KATO Sp. z o.o. (dawniej: CENTRUM Jacek Cyrzyk i Bogdan Pindel Sp. J.) przy ul. Szczęść Boże 1 w Zabrzu będą udzielane przez Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” Sp. z o.o.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. CENTRUM Śląski Ośrodek Onkologii „SANIVITAS” Sp. z o.o. i KATO Sp. z o.o. (dawniej: CENTRUM Jacek Cyrzyk i Bogdan Pindel Sp. J.) pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Podstawa prawna:

art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050)

Wszystkie aktualności