Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca 2022 roku do 30 września 2022 roku

20.07.2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 20 lipca 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2022 r. wyniosło 6566,15 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i 15/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za lipiec, sierpień i wrzesień 2022 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 590,95 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych i 95/100).

Wszystkie aktualności