Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 44/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ w NZOZ Przychodnia Lekarska w Mykanowie

21.06.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w NZOZ Przychodnia Lekarska w Mykanowie przy ul. Cichej 74 oraz w Rybnej przy ul. Głównej 7 będą udzielane przez NZOZ Nasze Zdrowie Jacek Łukasik w Lubojni przy ul. Częstochowskiej 27.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ Przychodnia Lekarska pozostają ważne, przy czym pacjenci mają możliwość zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050)

Wszystkie aktualności