Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 43/2022 dla pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru do lekarza i pielęgniarki POZ w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Lekarz Rodzinny" lek. med. Bożena Zenderowska-Milner w Czeladzi

15.06.2022

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lipca 2022 r. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w NZOZ "Lekarz Rodzinny" lek. med. Bożena Zenderowska-Milner w Czeladzi, ul. Tulipanów 1 będą udzielane przez Centrum Chirurgii Spółka z o.o. Bielsko-Biała w Poradni w Czeladzi przy ul. Tulipanów 1.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ " Lekarz Rodzinny" lek. med. Bożena Zenderowska-Milner pozostają ważne przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art. 10a ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1050)

Wszystkie aktualności