Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Komunikat nr 7/2021 dla pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru w poradni podstawowej opieki zdrowotnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SERCE Irena Zyk w Bielsku-Białej

28.01.2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. świadczenia w poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka 2 będą realizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarza Rodzinnego Barbara Adamus-Sibik spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy al. Armii Krajowej 101.

Deklaracje wyboru złożone do dotychczasowego świadczeniodawcy tj. NZOZ SERCE w Bielsku-Białej pozostają ważne przy czym świadczeniobiorcy mają możliwości zmiany wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej art. 10 a (Dz.U.2020.172 t. j.).

Źródło:
I WSOZ II – Dział Kontraktowania POZ i STM - 32 735 16 60 , 32 735 1663

Pliki do pobrania:

Komunikat nr 7/2021 dla pacjentów którzy złożyli deklaracje wyboru w poradni podstawowej opieki zdrowotnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SERCE Irena Zyk w Bielsku Białej

Wszystkie aktualności