Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku

25.01.2021

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 stycznia 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5656,51 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i 51/100 ).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2021 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 509,09 zł (słownie: pięćset dziewięć złotych i 09/100).

Wszystkie aktualności