Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. – świadczenia w zakresie Oddziału Otorynolaryngologicznego, miejsce realizacji świadczeń: ul. Wincentego Lipa 2 w Rudzie Śląskiej

31.10.2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach: OTORYNOLARYNGOLOGIA – HOSPITALIZACJA, OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” - https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Wszystkie aktualności