logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

CLINICA MEDICA Sp. jawna L. Klimczak-Gołąb, T. Gołąb ul. Górska 163, 43-318 Bielsko-Biała - świadczenia w zakresie badani medycyny nuklearnej wyr.2 (Katowice)

03.07.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że CLINICA MEDICA Sp. jawna L. Klimczak-Gołąb, T. Gołąb w Bielsku-Białej zakończyła z dniem 30 czerwca 2020 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania medycyny nuklearnej wyr. 2 (Katowice ul. Ceglana 35).

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Pliki do pobrania:

INFO-3-7-2020-zak_um-AOS-CLINICA_MEDICA.pdf

Wszystkie aktualności