logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Centrum Medyczne TOMMED Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Spółka Komandytowa ul. Aleksandra Fredry 22, 40-662 Katowice - świadczenie zakresie neurochirurgii

05.06.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że świadczeniodawca Centrum Medyczne TOMMED Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Spółka Komandytowa, ul. Aleksandra Fredry 22, 40-662 Katowice z dniem 31 maja 2020 roku zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie neurochirurgii.

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępnesą w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Pliki do pobrania:

INFO-5-6-2020-zak_um-AOS_TOMMED-Katowice.pdf

Wszystkie aktualności