logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

"LAMBDA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyzwolenia 2A, 41-940 Piekary Śląskie - świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

26.05.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że świadczeniodawca "LAMBDA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wyzwolenia 2A, 41-940 Piekary Śląskie z dniem 31 lipca 2020 roku kończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Pliki do pobrania:

INFO-26-5-2020-zak_um-AOS-121_208611.pdf

Wszystkie aktualności