logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Instytut Urody i Rehabilitacji REHAESSTETICA Jolanta Troszka ul. Kochanowskiego 30, 44-230 Czerwionka Leszczyny - fizjoterapia ambulatoryjna

10.02.2020

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 31 marca 2020 roku świadczeniodawca Instytut Urody i Rehabilitacji REHAESSTETICA Jolanta Troszka, Czerwionka-Leszczyny, ul. Kochanowskiego 30 na swój wniosek zakończy wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach świadczeń fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”. Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/. Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Pliki do pobrania:

INFO-10-2-2020-zak_um-REH-REHAESSTETICA.pdf

Wszystkie aktualności